четвъртък, 4 декември 2008 г.

Категоризация на вината

RESERVE - виното е лежало поне една година в бъчва,преди да бъде пуснато на пазара

PREMIUM - виното е произведено от един сорт грозде, отличава се с най-високо качество от цялата реколта и количеството не е повече от 1/10 от цялата реколта.Виното не е отлежавало в дъб

PREMIUM RESERVE - запазено количество вино избрано от най-добрата партида на реколтата, произведено от един сорт грозде.То се реализира на пазара след изчерпване на партида PREMIUM

Категория КНП - контролирано наименование за произход

SPECIAL RESERVE - виното отлежава две години и повече.Качествено вино, което задължително трябва да отлежи една година в дъбови бъчви

SPECIAL SELECTION - виното е отлежавало около три и повече години. Виното може да бъде купаж или само един сорт

КОЛЕКЦИОННО - определено количество от партида "специална резерва", но не повече от 1/12 от нея.То трябва да отлежава още една година след като партида "специална резерва" се изчерпи

BARIC - виното е ферментирало в дъбово буре с обем 500 литра

PREMIUM OAK - първо зареждане в дъбова бъчва.Виното е отлежало в чисто нова дъбова бъчва, в която не е наливано вино

Качествено вино с гарантирано и контролирано наименование за произход

Най -високата категория вина у нас.Индикацията подчертава регионалния характер.Виното трябва да произхожда от очертан в специален кадастър лозарски район,микрорайон или масив,който има специфични релефни почвени и климатични условия.Произвежда се само от грозде от сортове лози,които са препоръчани за това място.За лозята се полагат по специални грижи

Бутикови вина - специални партиди вино,които на са предназначени за масовия консуматор, за ценители.Партидата е малка около 10000 бутилки и дори и по-малко,гроздето е брано в касетки, по правилата за вино ГКНП.Производителите не се съобразяват точно с определен район, по важно е качеството на гроздето.Най-често всяка бутилка е с номер

Няма коментари: